dnes je 8.6.2023

Input:

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2019

27.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:15:27

Kapitoly videa

Video uvádza do problematiky predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V prvej časti videa je uvedené, aká je základná lehota na podanie daňového priznania. Ďalej nasleduje časť formám predĺženia lehoty, a to oznámením alebo na základe žiadosti. Ďalej nasleduje časť venovaná predĺženiu lehoty formou oznámenia, so špecifickým zameraním na vzor štruktúrovaného tlačiva oznámenia. Ďalšou časťou sú upozornenia v súvislosti s oznámením o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.. Predposlednou časťou sú obsahové náležitosti štruktúrovaného tlačiva oznámenia. V poslednej časti sú vzťahujúce sa na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.

Obsah:

  1. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov
  2. Formy (spôsoby) predĺženia lehoty na podanie daňového priznania
  3. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania oznámením
  4. Upozornenia v súvislosti s predĺžením lehoty na podanie daňového priznania oznámením
  5. Obsahové náležitosti tlačiva oznámenia
  6. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka v konkurze a v likvidácii

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Najnovšie články
viac článkov