dnes je 29.5.2024

Input:

Prečerpanie dovolenky v roku 2018

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.14.2 Otázky a odpovede

Ing. Nadežda Fuksová

2018.14.2.1 Prečerpanie dovolenky v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec mal neospravedlnenú absenciu v dňoch 1. 6.-18. 6. 2018. Zároveň dňom 18. 6. 2018 mu zamestnávateľ okamžite ukončil pracovný pomer dňom 18. 6. 2018. K uvedenému dňu v máji prečerpal dovolenku o 2,5 dňa. Vzhľadom na nulový príjem v 06/2018 na uvedenú sumu za prečerpanú dovolenku pošleme bývalému zamestnancovi výzvu k úhrade pohľadávky za prečerpanú dovolenku. Aký je správny postup:

1. ak zamestnanec po skončení prac. pomeru uhradí/neuhradí túto pohľadávku zamestnávateľovi z hľadiska mzdy, dane a odvodov;

2. ak posledná výplata za 06/2018, kedy je príjem mínus 83,28€ (za prečerpanú dovolenku) - v mesačnom výkaze ZP má vymeriavací základ nula. Je pre SP korektné, že tento nulový výkaz poistného a príspevkov sa rozpočítava na počet mesiacov poistenia pred zánikom