dnes je 26.10.2021

Input:

Pravidlá transferového oceňovania v Zákone o dani z príjmov

7.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:01

Kapitoly videa

S účinnosťou od 1.1.2015 prišlo zmenami v zákone o dani z príjmov k rozšíreniu pôsobnosti pravidiel transferového oceňovania, ktoré sa nevzťahujú len na transakcie medzi zahraničnými závislými osobami, aj na transakcie medzi tuzemskými závislými osobami. Touto zmenou nadobudla táto problematika na značnom význame. Viac o tom, na koho sa transferové oceňovanie vzťahuje, aké sú jeho pravidlá a rovnako aj praktické príklady nájdete vo videu.

Obsah:

  1. Transferové oceňovanie
  2. Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania
  3. Definícia závislých osôb - § 2 písm. n) až r) ZDP
  4. Úprava ZD závislej osoby - § 17 ods. 5 ZDP
  5. Metódy zistenia zdaniteľného rozdielu z TO podľa § 17 ods. 5 ZDP
  6. Dokumentácia k TO medzi tuzemskými závislými osobami
  7. Tlačivo daňového priznania dane z príjmov
  8. Aplikácia TO na FO

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk