dnes je 20.9.2020

Input:

Práva a povinnosti platiteľa mzdy pri výkone zrážok zo mzdy

16.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:04

Kapitoly videa

Obsah:

 • Písomnosti doručované platiteľovi mzdy
 • Žiadosť o poskytnutie súčinnosti
 • Povinnosti platiteľa mzdy
 • Vykonávať zrážky zo mzdy povinného z najbližšej výplaty
 • Vykonávať zrážky minimálne v zákonom stanovenom rozsahu
 • Poukázať na príslušný účet zrazené sumy
 • Oznámiť všetky skutočnosti, ktoré vplývajú na riadny výkon zrážok
 • Oznámiť skončenie pracovného pomeru zamestnanca
 • Vyžiadať si potvrdenie o prebiehajúcej exekúcii
 • Oznámiť exekútorovi nemožnosť vykonávania zrážok
 • Práva platiteľa mzdy
 • Následky neplnenia povinností

Lektor

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk