dnes je 29.5.2024

Input:

Pracovná pohotovosť zamestnanca vo sviatok v roku 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.13.2.3 Pracovná pohotovosť zamestnanca vo sviatok v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Máme zamestnanca v jednozmennej prevádzke, týždenný pracovný čas 40 h. Napríklad v apríli 2019 bola norma hodín za mesiac 176 hodín / 22 dní x 8 hodín/. Sviatky boli vo všedné dni. Menovaný mal vo sviatok /19. 4. 2019/ dohodnutú pohotovosť mimo pracoviska /24 hodín/. Nemal výkon. Koľko hodín sa mu zaráta v ten deň za pohotovosť mimo pracoviska? Máme dilemu či 16 hodín /bez 8 hodín za sviatok / alebo 24 hodín?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 96 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch nariadiť zamestnancovi alebo sa s ním dohodnúť, aby nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred dohodnutého pracovného času sa zdržiaval na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce. Toto môže