dnes je 4.7.2022

Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.21 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím v roku 2016

JUDr. Zdeňka Dvoranova

Zamestnávateľ je povinný podľa § 158 Zákonníka práce zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby zamestnanec mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely Zákonníka práce je podľa § 40 Zákonníka práce zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom