dnes je 13.8.2020

Input:

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o BOZP v roku 2018

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:08

Kapitoly videa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvality pracovného procesu vo všetkých odvetviach činnosti výrobnej a nevýrobnej sféry. Význam BOZP sa odráža aj v jej právnej úprave. Právna legislatíva SR v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádza zo „Základnej Smernice Rady EÚ 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci“. 

Videoseminár sa zaoberá povinnosťami zamestnávateľa podľa § 6 v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom sa bližšie zameriava na zamestnávateľov z oblasti priemyslu, stavebníctva, dopravy, kultúry školstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva, sociálnych služieb, vedy, výskumu, štátnej a verejnej správy, advokácie a pod.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk