dnes je 22.2.2024

Input:

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.1 Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Skutočnosť, či je daňovník povinný podať daňové priznanie, nevyplýva len zo ZDP, ale aj z daňového poriadku. Podľa ust. § 15 ods. 1 ZSD daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP, alebo ten, koho na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie je vymedzená v § 32 ZDP. Podľa tohto ustanovenia je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 daňovník, ktorý za toto zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 968,68 €. Daňové priznanie je však povinný podať aj daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorého zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku