dnes je 20.5.2024

Input:

Poskytnutie odstupného v roku 2018

15.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.2.1 Poskytnutie odstupného v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová


V zmysle Zákonníka práce § 76 ods. 7 ZP je možné zamestnancovi poskytnúť odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odseku 1 a 2. V našom prípade ide o zamestnanca, ktorý odišiel na základe dohody, nie podľa § 63 ZP a dostal odstupné v zmysle par. 76, odsek 7. V kolektívnej zmluve našej spoločnosti nie je zakotvená táto možnosť. Moja otázka znie: dostal zamestnanec odstupné oprávnene? Podotýkam, že uvedené odstupné bolo individuálne, t. j. neplatí pre všetkých zamestnancov firmy. Uvedené by ma zaujímalo aj z hľadiska dopadu na daňové výdavky spoločnosti, či je predmetné odstupné daňovým alebo nedaňovým výdavkom, nakoľko sa nepostupovalo v zmysle kolektívnej zmluvy, ale na druhej strane Zákonník práce danú možnosť  pripúšťa.

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ môže dohodnúť vyššie odstupné v pracovnej alebo kolektívnej