dnes je 30.10.2020

Input:

Poradie zrážok zo mzdy v roku 2017

31.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:42

Kapitoly videa

Uvedený videoseminár prináša informácie o poradí zrážok zo mzdy v roku 2017. Video je zamerané na podmienky pre začatie exekúcie.

Obsah:

  • Novela Exekučného poriadku
  • Exekúcia zrážkami zo mzdy
  • Príkaz na začatie exekúcie
  • Prednostný príkaz
  • Prednosť v rámci prednostných príkazov
  • Doručenie viacerých príkazov v jeden deň
  • Dohoda o zrážkach zo mzdy
  • Nesprávne zaradenie do poradia

Lektor

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk