dnes je 4.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 417/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

2.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.524 Podrobnosti k vyhláške č. 417/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

JUDr. Renáta Považanová

V tomto roku v poradí už druhá novelizačná právna úprava vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ktorá zároveň predstavuje aj celkovo druhú novelizáciu predpisu v priebehu jeho