dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 410/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.518 Podrobnosti k vyhláške č. 410/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom od januára účinnej novely vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov je nasledujúce:

  • upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné