dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 397/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy

24.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.506 Podrobnosti k vyhláške č. 397/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy

JUDr. Renáta Považanová

Väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje významnú súčasť balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržanie záväzku Európskej únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 v nadväznosti na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovory Organizácie Spojených národov o zmene klímy a rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 vrátane záväzného cieľa Európskej únie znížiť do roku 2030 emisie aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Medzi