dnes je 25.3.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 21/2023 Z. z.- vyhláška Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

30.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.208 Podrobnosti k vyhláške č. 21/2023 Z. z.- vyhláška Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

JUDr. Renáta Považanová

Právnou úpravou vyhlášky Ministerstva dopravy SR č. 21/2023 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023, sa do vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, dopĺňa právna úprava automatizovaných doručovacích vozidiel.

Medzi ostatné cestné vozidlá a ostatné zvláštne vozidlá, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu podľa § 3 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, boli doplnené automatizované doručovacie vozidlá. Zároveň