dnes je 26.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 160/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

19.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.333 Podrobnosti k vyhláške č. 160/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

JUDr. Renáta Považanová

Podnetom pre vypracovanie návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bola skutočnosť, že počas niekoľkých rokov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 228/2018 Z. z. boli zaznamenané rôzne podnety na zlepšenie právnej úpravy. Cieľom vyhlášky č. 160/2023 Z. z. je preto riešenie problémov aplikačnej praxe, mnohé zmeny a doplnenia sú výlučne