dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 398/2023 Z. z. - Oznámenie MK SR o vydaní opatrenia z 12. októbra 2023 č. MK - 5343/2023-110/18450, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

25.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.507 Podrobnosti k oznámeniu č. 398/2023 Z. z. - Oznámenie MK SR o vydaní opatrenia z 12. októbra 2023 č. MK – 5343/2023-110/18450, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom zmien a doplnení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 328/2020 Z. z.) je zvýšenie transparentnosti procesu a eliminácia možného