dnes je 4.12.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 368/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravného

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.482 Podrobnosti k opatreniu č. 368/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravného

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účelom nedávno schváleného opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného je zvýšenie sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona