dnes je 4.12.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 426/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom

8.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.528 Podrobnosti k nariadeniu č. 426/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom

JUDr. Renáta Považanová

Právo Európskej únie umožňuje dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v členskom štáte podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení.

Ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti trvá dlhšie, ako je doba stanovená v odseku 1 tohto článku, môže príslušný členský štát rozhodnúť o predĺžení doby