dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 407/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.515 Podrobnosti k nariadeniu č. 407/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

JUDr. Renáta Považanová

Za účelom spresnenia podmienok ochrany a tiež z dôvodu potreby zosúladenia pojmov v opatrení na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému a v opatrení na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku, dochádza od januára nasledujúceho roku k novelizácii