dnes je 26.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 165/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch

23.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.335 Podrobnosti k nariadeniu č. 165/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch

JUDr. Renáta Považanová

Členské štáty Európskej únie musia vo svojich strategických plánoch spoločnej poľnohospodárskej politiky vymedziť intervencie, na ktorých vykonávanie budú poskytovať podporu Európskej únie financovanú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a vnútroštátnu finančnú pomoc, ktorú popri tejto podpore Európskej únie možno poskytovať podľa nariadenia (EÚ)