dnes je 27.2.2024

Input:

Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Podnikanie je jednou z legálnych možností získavania príjmov, zväčšovania majetku. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť, vykonávaná vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Z toho možno odvodiť, že podnikateľ je osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať sústavne podnikateľskú činnosť, inú samostatne zárobkovú činnosť, resp. prenájom za účelom dosahovania zisku. Ak podnikateľ - fyzická osoba, dosiahne príjmy zo svojich podnikateľských aktivít, resp. iné príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu, stáva sa daňovým subjektom – daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb. To znamená, že je povinný priamo znášať daňové bremeno, ktoré vyvoláva platenie tejto dane.

Daňovníkov dane z príjmov fyzických osôb vymedzuje zákon č.