Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podmienky SZČO na vedenie účtovníctva a daňovej evidencie v roku 2018

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.1 Podmienky SZČO na vedenie účtovníctva a daňovej evidencie v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Aké podmienky musí spĺňať SZČO, aby pri uplatňovaní výdavkov mohol viesť daňovú evidenciu a nebol teda účtovnou jednotkou? SZČO má príjmy podľa § 6 ods. 1, nie je platiteľom DPH. A aké podmienky musí spĺňať, aby už musel viesť účtovníctvo.

Daňovník s príjmami z podnikania sa môže rozhodnúť viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a to bez splnenia zákonom stanovených podmienok. V zákone o dani z príjmov nie sú uvedené žiadne podmienky pre vedenie daňovej evidencie.

Ustanovenie § 6 ods. 11 citovaného zákona stanovuje len obsah a náležitosti daňovej evidencie, ktoré je daňovník povinný dodržať a viesť počas celého zdaňovacieho odbobia, pričom musí zabezpečiť evidenciu o:

- príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladov, ktoré splňajú náležitosti účtovných dokladov. Súčasťou príjmov uvádzaných v daňovej evidencii sú všetky peňažné aj nepeňažný príjmy, ktoré sú predmetom dane,

- daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenia základu dane vrátane

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: