dnes je 22.2.2024

Input:

Podmienky nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.9.1 Podmienky nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Marcela Prajová

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000,00 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má:

• najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver a

• jeho priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, nepresiahne zákonom stanovenú sumu.

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina súčtu daňovníkových zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP. Poberanie