Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

20.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.1 Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus možno uplatniť len v prípade, ak sú splnené podmienky vymedzené v § 33 ZDP a to:

  • daňový bonus možno uplatniť len na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti;

  • daňový bonus možno uplatniť len v prípade, ak daňovník dosiahne zdaniteľný príjem (resp. zdaniteľný príjem a základ dane) v zákonom stanovenej výške.

Obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne.

Daňový bonus si môže za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v ZDP uplatniť daňovník, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky, t. j. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Daňovník

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: