dnes je 8.12.2023

Input:

Peňažný denník

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.2 Peňažný denník

Ing. Eva Mihalíková

Základnou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve je peňažný denník. V peňažnom denníku sa uvádzajú údaje o stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách, o príjmoch a výdavkoch daného účtovného obdobia v príslušnom členení, priebežné položky a uzávierkové účtovné operácie.

V súlade s § 4 ods. 6 Postupov účtovania v JÚ peňažný denník musí obsahovať prehľad:

 1. peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
 2. peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
 3. priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
 4. príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov, v členení najmä na
  1. predaj tovaru,
  2. predaj výrobkov a služieb,
  3. ostatné príjmy,
 5. výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, v členení najmä na
  1. zásoby,
  2. služby,
  3. mzdy (čisté mzdy vyplatené zamestnancom, poistné na zdravotné a
Najnovšie články
viac článkov