dnes je 29.5.2024

Input:

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa pri nastúpení zamestnankýň na MD a RD v roku 2018

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.2.2 Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa pri nastúpení zamestnankýň na MD a RD v roku 2018

Ing. Martina Švaňová


Aké má zamestnávateľ povinnosti pri zamestnankyniach nastupujúcich na materskú a rodičovskú dovolenku voči zdravotnej a sociálnej poisťovni?

1. Nahlásiť prerušenie, zmenu

2. a následne nahlasovať prerušenie aj každý ďalší mesiac trvania MD a RD?

3. Ako je to prosím s ich dovolenkou pred nástupom

Pohľad autora na problematiku:

Materská a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, počas ktorých je platiteľom poistného štát. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

V súvislosti