dnes je 20.5.2024

Input:

Otec na materskej dovolenke v roku 2017

25.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.14.1.2 Otec na materskej dovolenke v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi „materskou dovolenkou” a dávkou „materské”. Materská dovolenka ako inštitút pracovného práva je regulovaná Zákonníkom práce (zák. č. 311/2001 Z. z.), zatiaľ čo materské, ako dávka práva sociálneho zabezpečenia, je upravená zákonom o sociálnom poistení (zák. č. 461/2003 Z. z.).

V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa v zmysle § 166 ods. 1 ZP patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí jej materská dovolenka v trvaní 43 týždňov, ak ide o osamelú ženu patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov. Materská dovolenka je dôležitou osobnou prekážkou v práci, resp. ospravedlnené pracovné voľno, ktoré zbavuje zamestnankyňu povinnosti vykonávať prácu u zamestnávateľa, z dôvodu plnenia svojich materských