dnes je 29.5.2024

Input:

Ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov

31.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5.3 Ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov

Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) ostatnými príjmami (ak sa nedajú zaradiť do príjmov podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, sú najmä:

a)príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu. T.j. fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy,