dnes je 29.5.2024

Input:

Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.4.2 Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

1. Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, tzv. „reštitučných” zákonov

Podmienky oslobodenia je vhodné vyhodnocovať v poradí, v akom sú uvedené ďalej. Ide o to, aby sme zdĺhavo a ťažkopádne neposudzovali také podmienky oslobodenia, ktoré ani nemusíme v prípade, ak zistíme, že je príjem jednoznačne oslobodený aj bez ich skúmania podľa iného ustanovenia zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP).

Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola vydaná oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci tzv. reštitučných zákonov) sú v súlade s § 9 ods. 1 písm. d) ZDP oslobodené od dane za podmienky, že príjem z predaja takejto nehnuteľnosti bol prijatý touto oprávnenou osobou. Preto, ak by zreštituovanú