dnes je 31.10.2020

Input:

Odvody SZČO od 1.7.2018

3.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:55

Kapitoly videa

Pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby je 1. júl už každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Cieľom videoseminára je upozorniť na zmeny, ktoré nastali v súvislosti s platením poistného od 1.7.2018, zadefinovať povinnosť platenia odvodov SZČO, príklady na posúdenie odvodovej povinnosti do Sociálnej aj Zdravotnej poisťovne, výpočet odvodov, minimálne a maximálne vymeriavacie základy, povinnosti SZČO spojené s úhradou poistného. V závere vám prinášame prehľadnú tabuľku platenia odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie za rok 2018.

Obsah:

vznik odvodovej povinnosti SZČO k 1.7.2018, suma, na základe ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, príklady na posúdenie vzniku poistenia, povinnosti SZČO spojené s úhradou poistného, minimálne a maximálne vymeriavacie základy, výpočet vymeriavacieho základu, tabuľka platenia odvodov od 1.1.2018

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk