dnes je 20.5.2024

Input:

Odstupné v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.2 Odstupné v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov, patrí odstupné po splnení zákonom stanovených podmienok. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch, teda aj z iných dôvodov a v inej výške nad rámec zákona. Vyššie odstupné môže byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa, pretože Zákonník práce stanovuje minimálnu výšku odstupného. V kolektívnej zmluve je možné stanoviť vlastné kritériá pre vyplácanie zvýšeného odstupného alebo odchodného.  Zamestnávateľ  môže poskytovať odstupné napríklad aj pri skončení pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby. Zamestnancovi patrí odstupné po uplynutí výpovednej doby.

Skončenie výpoveďou z organizačných dôvodov zo strany