dnes je 4.7.2022

Input:

Odchodné v roku 2016 podľa Zákonníka práce

23.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.22 Odchodné v roku 2016 podľa Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranova

Podľa § 76a Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok odchodné zo zákona. Odchodné je zákonný nárok zamestnanca. Ak je preukázané, že zamestnanec má priznaný dôchodok , zamestnávateľ vypláca odchodné pri skončení pracovného pomeru. Ak tak nie je, zamestnanec musí preukázať, že splnil zákonom stanovené podmienky, napríklad doklad o tom, kedy požiadal o priznanie dôchodku, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku.

Odchodné je vo výške najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. To znamená, že v kolektívnej zmluve, mzdovom predpise alebo v pracovnej zmluve môže byť dohodnuté vyššie odchodné, ako napríklad aj podmienky pre poskytnutie zvýšeného odchodného.

Podmienkou je, aby zamestnanec požiadal o poskytnutie uvedeného dôchodku pred