dnes je 30.5.2024

Input:

Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019

22.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.1 Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019

Mgr. Jana Tkáčová

Dve novely živnostenského zákona

V nasledujúcich mesiacoch nadobudnú účinnosť dve novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”).

1. Novela živnostenského zákona účinná od 1. apríla 2019

Jedná sa o zákon č. 9/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý do slovenskej legislatívu prináša zmenu v ustanoveniach týkajúcich sa taxislužby.

Zmena živnostenského zákona sa týka negatívneho vymedzenia pojmom živnosť. Od 1. apríla 2019 platí, že živnosťou, okrem doteraz zákonom stanovených činností, nie je ani prevádzkovanie dispečingu podľa