dnes je 31.3.2023

Input:

Novely zákona o dani z príjmov účinné v roku 2019

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:27:05

Kapitoly videa

Video uvádza do problematiky obsiahnutej v doterajších novelách zákona o dani z príjmov schválených v roku 2018. V prevej časti videa je uvedené, o ktoré novely ide. Ďalej nasleduje časť venovaná problematike upravenej v novele č. 57/2017 Z. z., ktorá modifikuje spôsob výpočtu úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci. Ďalej nasleduje časť venovaná problematike novely č. 63/2018 Z. z., ktorá upravuje zdanenie 13. a 14. platu zavedeného v rovnakej novele Zákonníka práce. Ďalšou novelou a časťou je zákon č. 112/2018 Z. z., ktorý zavádza pre sociálne podniky nový typ úľavy na dani. Predposlednou novelou je zákon č. 209/2018 Z. z., ktorý spresňuje uplatňovanie daňových výdavkov pri odbornej príprave a duálnom vzdelávaní. Predposlednou časťou videa je zákon č. 213/2018 Z. z., ktorý upravuje zahrnovanie osobitných prípadov dane z poistenia do základu dane a zdaňovanie kryptomeny. V poslednej časti sú uvedené novely, ktoré boli práve na konci roka 2018 schválené.

Obsah:

  1. Prehľad doterajších noviel zákona o dani z príjmov prijatých v roku 2018
  2. Novela ZDP č. 57/2018 Z. z.
  3. Novela ZDP č. 63/2018 Z. z.
  4. Novela ZDP č. 112/2018 Z. z.
  5. Novela ZDP č. 209/2018 Z. z.
  6. Novela ZDP č. 213/2018 Z. z.
  7. Prehľad noviel ZDP, ktoré boli práve na konci roka 2018 schválené

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.