dnes je 25.5.2022

Input:

Novela Zákonníka práce účinná od 2.1.2016

20.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.19 Novela Zákonníka práce účinná od 2.1.2016

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD

I. Doplnenie §138a Zákonníka práce - Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

Od 2.1.2016 sa zavádza nová prekážka v práci na strane zamestnanca, a to z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy. Pojem dobrovoľná vojenská príprava upravuje zákon č. 376/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov[„Dobrovoľná vojenská príprava je činnosť, ktorou sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy v stave bezpečnosti (čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) pripravuje na obranu Slovenskej republiky.“].

Prekážka v práci je fakultatívna, t.j. zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon dobrovoľnej vojenskej