dnes je 27.2.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018

2.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.44 Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018

Ing. Alena Zábojová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čl. III. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení noviel.

Novela zákona o účtovníctve stanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona o účtovníctve dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou.

Reálnou hodnotou sa oceňuje:

- odplatne nadobudnutá virtuálna mena,

- virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,

- služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,

- virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Do zákona bolo doplnené, že pri