dnes je 8.12.2023

Input:

Novela zákona o športe a zmeny pre SZČO od 1. februára 2020

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.70 Novela zákona o športe a zmeny pre SZČO od 1. februára 2020

Ing. Ivana Glazelová

Novela zákona o športe umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport buď ako zamestnancovi na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe) alebo ako samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) na základe inej zmluvy.

Ak profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ako zamestnanec, na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca až do 31. decembra 2021. Preto zamestnávateľ tohto športovca do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.

Ak športovec bude túto činnosť vykonávať ako SZČO na základe inej zmluvy, ktorá sa považuje za obchodnoprávny vzťah, bude na účely

Najnovšie články
viac článkov