dnes je 27.5.2024

Input:

Novela zákona o športe a zmeny pre SZČO od 1. februára 2020

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.70 Novela zákona o športe a zmeny pre SZČO od 1. februára 2020

Ing. Ivana Glazelová

Novela zákona o športe umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport buď ako zamestnancovi na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe) alebo ako samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) na základe inej zmluvy.

Ak profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ako zamestnanec, na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca až do 31. decembra 2021. Preto zamestnávateľ tohto športovca do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.

Ak športovec bude túto činnosť vykonávať ako SZČO na základe inej zmluvy, ktorá sa považuje za obchodnoprávny vzťah, bude na účely