dnes je 9.12.2022

Input:

Novela zákona o DPH od roku 2019 a 2020

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:08

Kapitoly videa

Videoseminár je zameraný na novely zákona o DPH roku 2019 a 2020.               

Obsah:

 1. Zábezpeka na daň
 2. Obrat pre účely registrácie za platiteľa dane
 3. Spresnenie pravidiel pri bezodplatnom dodaní tovaru
 4. Vypustenie pravidla reciprocity pri posudzovaní, či cezhranične poskytovaný finančný lízing predstavuje dodanie tovaru alebo poskytovanie služby
 5. Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
 6. Zmena miesta dodania digitálnych služieb
 7. Osoby s osobitným vzťahom k platiteľovi dane
 8. Znížená sadzba dane na ubytovacie služby - § 27 ods. 2 písm. a) zákona o DPH
 9. Dodanie a prenájom nehnuteľnosti
 10. Spresnenie opisu dane na vstupe, ktorou je obstarávacia cena investičného majetku - § 54, § 54a zákona o DPH
 11. Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku - § 54d zákona o DPH
 12. Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru - § 59 ods. 3 písm. a) a d), § 59 ods. 4, § 59 ods. 5, § 60 ods. 2, § 60 ods. 5 až 9 zákona o DPH
 13. Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane - § 62 ods. 1 zákona o DPH
 14. Tuzemský prenos daňovej povinnosti
 15. Nové záznamové povinnosti v § 70 zákona o DPH
 16. § 74 zákona o DPH - Obsah faktúry
 17. § 74 zákona o DPH - Obsah faktúry
 18. Spresnenie vo veci vrátenia dane v § 78 ods. 9 zákona o DPH (oneskorená registrácia za platiteľa dane)
 19. Limitovanie maximálnej výšky daňovej povinnosti pri zrušení registrácie platiteľa - § 81 ods. 6 zákona o DPH
 20. Oslobodenie od dane pri transakciách súvisiacich s medzinárodným obchodom - § 48c, § 48d zákona o DPH

Lektor

Ing. Ivana Glazelová

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.