dnes je 22.2.2024

Input:

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.38 Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017

Ing. Peter Horniaček

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ktorú parlament schválil koncom novembra tohto roka, obsahuje s účinnosťou od 1. 1. 2017 viacero zmien, ktoré sa významne dotknú podnikateľskej verejnosti. K najvýznamnejším zmenám patria:

  • Zvýšenie limitu paušálnych výdavkov v § 6 ods. 10 ZDPaž na 60 % z dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 1 a 2 ZDP], najviac do maximálnej sumy 20 000 €. Obdobné sa vzťahuje aj na príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu [§ 6 ods. 4 ZDP].


Daňovník, ktorý je SZČO, dosiahne v zdaňovacom období 2017 príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP] vo výške 27 570 €. Daňovníkom preukázateľne zaplatené povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie je