dnes je 8.6.2023

Input:

Novela postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2019

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:30

Kapitoly videa

Vo videu lektor priblíži zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Ide o doplnkové zmeny, ktoré spresňujú a mierne upravujú vybrané postupy, v niektorých prípadoch postupy len spresňujú v súlade so zákonom o dani z príjmov. Zmeny sa dotýkajú rozšírenia kategórie ostatných výdavkov, dopĺňajú postup účtovania u záložného veriteľa a postup účtovania u poskytovateľov sociálnych služieb. Zavádzajú povinnosť rozpustiť nevyčerpaný sociálny fond v prípade, že zamestnávateľ už nemá zamestnancov. Upravujú postup pri preradení zvierat vlastného chodu zo zásob do dlhodobého hmotného majetku a ich oceňovanie. Spresňujú postupy pri účtovaní zľavy z cien, storna dokladov, zápočtu pohľadávok, dane z pridanej hodnoty. Spresňujú definíciu postupu účtovania dotácií a sponzorského. Zjednodušujú vedenie pomocných kníh.

Obsah:

 1. Rozšírenie kategórie ostatných výdavkov
 2. Postup účtovania u záložného veriteľa
 3. Postup účtovania u poskytovateľov sociálnych služieb
 4. Postup účtovania nevyčerpaného sociálneho fondu
 5. Zvieratá vlastného chovu – preradenie zo zásob do DHM a ich oceňovanie
 6. Účtovanie zľavy z ceny
 7. Účtovanie zápočtu pohľadávok
 8. Účtovanie dotácie
 9. Účtovanie sponzorského
 10. Postup účtovania dane z pridanej hodnoty a koeficientu
 11. Účtovanie storno výdavkov
 12. Pomocné knihy v jednoduchom účtovníctve - zmeny
Najnovšie články
viac článkov