dnes je 22.9.2020

Input:

Nové pravidlá vytýkacieho konania v daňovom poriadku v roku 2017

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.28 Nové pravidlá vytýkacieho konania v daňovom poriadku v roku 2017

Ing. Peter Horniaček

Daňový poriadok priniesol od tohto roka aj nové pravidlá, ktoré zjednodušujú opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane.

Napríklad, ak daňovník urobil chybu pri vyplňovaní daňového priznania (zle určený štatistický údaj SK NACE, nevypísané daňové identifikačné číslo a pod.), postup správcu dane bol, že daňovníka vo vytýkacom konaní vyzval, aby nedostatky v priznaní odstránil.

Podľa nového znenia daňového poriadku  môže správca dane odstrániť nedostatky daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane z úradnej moci sám. Novela daňového poriadku zároveň zmenila následky neuposlúchnutia výzvy správcu dane na odstránenie nedostatkov podaného daňového priznania v závislosti od toho, či nedostatky majú alebo nemajú vplyv         na výšku dane alebo sumy, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok (napríklad daňový bonus, zamestnanecká prémia, nadmerný odpočet).

Ďalej platí, že ak sa jedná o nedostatky, ktoré:

- majú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal daňový subjekt vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok - správca dane vykoná u daňovníka daňovú kontrolu alebo vyrubí daň vyrubovacím rozkazom v skrátenom vyrubovacom konaní,

- nemajú vplyv na daň, resp. uplatnený nárok - správca dane odstráni nedostatky podaného daňového priznania sám bez súčinnosti s daňovým subjektom, pričom ak správca dane údaje

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk