dnes je 30.5.2024

Input:

Nepeňažný príjem zamestnanca v príkladoch v roku 2018

2.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.14.1.2 Nepeňažný príjem zamestnanca v príkladoch v roku 2018

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) upravuje zdanenie peňažných aj nepeňažných príjmov. Kým hodnotu peňažnú určíme hodnotou peňazí, nepeňažný príjem je potrebné oceniť. Podľa ZDP ocenenie nepeňažného príjmu môžeme vykonať v zásade dvoma spôsobmi:

- Všeobecným postupom – podľa § 2 písm. c) ZDP príjmom aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia.

- Postupom ustanoveným v ZDP – podľa § 5 ods. 3 ZDP, t.j. ocenenie nepeňažného príjmu plynúceho zamestnancovi z používania motorového vozidla aj na súkromné účely alebo ocenenie nepeňažného príjmu tzv. „brutáciou” podľa prílohy č. 6 ZDP.

V príspevku uvedieme niekoľko najbežnejších situácií (nie všetky)