dnes je 17.4.2024

Input:

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov používaná na podnikanie oboma manželmi

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.2.2 Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov používaná na podnikanie oboma manželmi

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Pre správne uplatnenia niektorých ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) je potrebné oboznámiť sa i s niektorými ďalšími predpismi. Nehnuteľnosť môže byť vo výlučnom vlastníctve alebo aj v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Úprava vlastníckych vzťahov je uvedená v Občianskom zákonníku. Tento okrem iného upravuje dve základné formy spoluvlastníctva. Spoluvlastníctvo podielové (§ 137 až § 142 OZ (Občianskeho zákonníka)) môže vzniknúť tak medzi podnikateľskými subjektmi ako i nepodnikateľskými subjektmi. Bezpodielové spoluvlastníctvo (§ 143 až (Občianskeho zákonníka)) môže vzniknúť len medzi manželmi.

Kým pri podielovom