dnes je 29.5.2024

Input:

Nehnuteľnosť SZČO - právna úprava

21.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.1 Nehnuteľnosť SZČO - právna úprava

Mgr. Simona Skirkaničová

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) živnostník ako samostatná zárobková činná osoba vykonáva takú činnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Stavebný zákon

Pre SZČO je nevyhnutné v súvislosti s nadobudnutím, používaním a predajom nehnuteľností dodržiavať povinnosti ustanovené vo viacerých osobitných predpisoch.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v z n.n.p. upravuje okrem iného napríklad procesy povoľovania stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác, užívanie stavieb, zmien v užívaní stavieb, ale i členenie stavieb, zadefinovanie pojmov bytové budovy, nebytové budovy a pod. V tejto súvislosti sú v účinnosti i viaceré vyhlášky, napríklad vyhláška Ministerstva životného