dnes je 4.12.2020

Input:

Návrh noviel zákona o dani z príjmov účinné od roku 2018 so zameraním na PO - 1. časť

21.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:11

Kapitoly videa

Video uvádza do prvej časti z pripravenej a navrhnutej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa do zákona o dani z príjmov transponuje smernica ATAD 1 zameraná na zamedzenie praktík, ktoré vedú k erózii základu dane. V ďalšej časti sa ozrejmuje blok venovaný spresneniu zdanenia dividend spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s., ak mi tieto plynú z účasti v. o. s. a k. s. v inej obchodnej spoločnosti (v s. r. o. alebo v a. s.). Posledný záverečný blok tvorí ozrejmenie zavedenia stimulov pre zatraktívnene podnikania v domácom kúpeľníctve.  

  1. Vymedzenie zámeru navrhovanej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO od 1.1.2018
  2. Transpozícia smernice ATAD 1
  3. Spresnenie zdaňovania dividend plynúcich spoločníkom osobných obchodných spoločností z účasti týchto spoločností v kapitálových obchodných spoločnostiach

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk