dnes je 25.10.2020

Input:

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.7 Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa predkladá na základe § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v súlade s postupom ustanoveným v § 7 ods. 5 a § 8 ods. 2 zákona. V zmysle § 7 ods. 5 zákona je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinné predložiť na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015, určená podľa § 8 ods. 2 zákona. Táto suma sa určuje najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy. Za rok 2013 bol tento index vo výške 102,4%.

V Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky navrhuje ministerstvo zvýšenie sumy minimálnej mzdy o 7,95 % na 380 eur mesačne a 2,184 eura za hodinu, čo je podmienené zavedením tzv. odvodovej odpočítateľnej položky do systému poistných fondov zdravotného poistenia. Touto odpočítateľnou položkou chce vláda Slovenskej republiky kompenzovať zvýšenie nákladov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk