dnes je 26.9.2023

Input:

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019

9.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.23 Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Jedlo by malo pozostávať z jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Zamestnávateľ si svoju povinnosť splní, ak jedlo zabezpečí:

  • prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia ( napr. závodná jedáleň, reštaurácia zamestnancom), alebo

  • prostredníctvom stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa (napr. závodná jedáleň v blízkosti patriaca inému zamestnávateľovi, dovoz jedla), alebo

  • prostredníctvom