dnes je 20.5.2024

Input:

Nárok na vrátenie DPH pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.2 Nárok na vrátenie DPH pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2019

Ing. Monika Ziškayová


Platí aj v roku 2019, že si nemôžeme nárokovať na vrátenie DPH z Poľska z ubytovacích služieb a z nákupu pohonných hmôt do firemného vozidla použitého pri služobnej ceste?

Odpoveď:

Pokiaľ je objednávateľom služby a tovaru (ubytovacie služby, PHM) ako aj predkladateľom dokladu na zaúčtovanie a preplatenie zamestnanec, tento výdavok účtovaný na účte 512 – Cestovné, ako vyúčtovanie preukázateľných cestovných výdavkov pri pracovnej ceste nie je dokladom spoločnosti (platiteľa dane) preukazujúcim právo na odpočítanie DPH, pretože nie sú splnené podmienky pre odpočítanie dane podľa § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”).

Záver:

V nadväznosti na vyššie uvedené, ako aj v súvislosti s ustanoveniami § 55a až §