dnes je 30.5.2024

Input:

Nárok na poskytnutie stravného počas tuzemskej pracovnej cesty v roku 2018

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.1 Nárok na poskytnutie stravného počas tuzemskej pracovnej cesty v roku 2018

Ing. Ľuboslava Minková


Naša spoločnosť poskytuje zamestnancom Gastro lístky. Pracovná doba je od 7:00 do 15:30 hod. Naši zamestnanci chodia na obed o 10:30 hod. (t.j. skôr ako po odpracovaní 4 hod.) a o 11:00 hod. odchádzajú na služobnú cestu. Na servise sú niekedy menej ako 5 hod., niekedy dlhšie ako 5 hod. Na čo majú nárok?

Pohľad autora na problematiku:

Podmienky poskytovania stravného počas pracovnej cesty upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”) a podmienky zabezpečovania stravovania na pracovisku upravuje § 152 ZP.

Pri posudzovaní nároku na stravné počas pracovnej cesty a na zabezpečenia stravovania podľa Zákonníka práce platí všeobecná zásada, že každý čas vo vzťahu k nárokom zamestnanca sa posudzuje